top of page

Privacy verklaring kernpunten

Deze Stichting Social Enterprise Empowerment (SEE) Network (hierna: SEE Network) Privacy Verklaring (hierna: ‘de Verklaring’) geldt voor de website en social media die links naar deze Verklaring bevatten. De kernpunten voor deze Verklaring zijn:

Persoonlijke gegevens

 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van de betaling van uw lidmaatschap, het voeren van correspondentie met u en de inschrijving voor onze events.

 • Wij kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen verkregen hebben. Hierdoor kunnen we de algemene nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

 • Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies voor het bewaren van de inloggegevens.
   

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

 • Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

 • Voor het verwerken van de lidmaatschapscontributie.

 • Voor het leggen van contact met u, zoals de nieuwsbrief.

 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de website.
   

Uw keuzemogelijkheden

 • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten wordt gebruikt.

 • Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.
   

Privacy verklaring

Deze Verklaring is van kracht met ingang van 1 mei 2018.

Uw privacy is belangrijk voor SEE Network; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de website, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze website verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies kunnen worden gebruikt

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben.


Het verzamelen van persoonsgegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u zich voor een event inschrijft, als u zich inschrijft als SEE Creator, indien u een leverancier of business partner bent, of als u zaken met ons wilt doen. Voor het incasseren van het lidmaatschap via de website maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Indien u zich inschrijft voor een event of inschrijft als SEE Creator, dan verstrekt u ons wellicht ook uw bankgegevens en als u solliciteert op een vacature bij SEE Network, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website door middel van Google Analytics. Als u onze website bezoekt kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die u binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende bronnen te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.
 

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier SEE Network uw persoonsgegevens kan gebruiken.
 

Afhandeling van uw transactieaanvragen

Als u iets bij SEE Network aanvraagt, bijvoorbeeld deelname aan een event of lidmaatschap, of een verzoek tot terugbellen, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag.
 

Personalisering van onze website

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.


Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan SEE Network verstrekte informatie door SEE Network worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die zijn opgenomen in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).


Sollicitaties

Als u bij SEE Network solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van SEE Network is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw curriculum vitae (CV). Wij kunnen die informatie binnen het bestuur van SEE Network gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.


Bescherming van rechten en eigendommen van SEE Network en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van SEE Network, onze business partners, SEE Creators of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.


Informatie voor SEE Creators

Indien u een SEE Creator bent, dan kunt u de website van SEE Network bezoeken die specifiek bedoeld is voor SEE Creators. Informatie die u op de site verstrekt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u en de andere SEE Creators. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent events. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere SEE Creators (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen). In verband met een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.
 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. SEE Network implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
 

Retentie

Uw transactie-informatie wordt in lijn met de administratieve bewaarplicht zeven jaar bewaard. Uw registratiegegevens op de website worden voor onbepaalde tijd bewaard. . Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen of deze te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op info@seenetwork.nl  We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.
 

Cookies

Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van website (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van de website. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals "do not track"-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de website van SEE Network, is het gewoonlijk mogelijk om uw privacy voorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje "Tools" of "Extra" (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze website, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina's niet goed afgebeeld, kunt u niet afrekenen en kunt u op de website geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.

Voor het opslaan van content informatie en voorkeuren maken wij gebruik van cookies en HTML5 local storage. Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze website te kunnen aanbieden, zoals Eventbrite of om advertenties van SEE Network op websites van anderen te kunnen aanbieden op basis van uw internetactiviteiten, maken voor het verzamelen en opslaan van informatie eveneens gebruik van cookies of HTML5. Diverse browsers beschikken over eigen tools waarmee HTML5 kan worden verwijderd. Voor het beheren van cookies wordt u verwezen https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via MailChimp. MailChimp maakt gebruikt van webbeacons. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.
 

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.


Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Verklaring of over de behandeling van uw gegevens door SEE Network, dan kunt u een e-mail sturen naar de info@seenetwork.nl

Voordat SEE Network gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Als u geen marketingmails van SEE Network meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@seenetwork.nl  of volg de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die in elke nieuwsbrief zijn opgenomen.

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
bottom of page